Algemene voorwaarden

1. Identificatie van de serviceprovider Kami

Kami Basics
Adres: Anverslaan 40, 1000 Brussel (België)
BTW-nummer: 0735.912.373
Telefoon: 0032 495 84 14 85
E-mail: info@kamistore.com

2. Voorwerp

Kami Basics biedt producten online aan. De klant bezoekt de website en vult zijn mandje met de producten die hij wil aanschaffen. De klant aanvaardt dan de algemene voorwaarden en gaat over tot de betaling van zijn bestelling via de online betaaloplossingen die beschikbaar zijn op de website. Daarna zal de klant zijn bestelling bevestigen. Kami Basics stuurt hem dan de bevestigingsmail van zijn bestelling. Het verkoopscontract wordt afgesloten bij ontvangst van de bevestigingsmail.

Kami Basics behoudt zich het recht voor om aanvullende informatie te vragen aan de klant en om bepaalde bestellingen te weigeren. Enkele voorbeelden hiervan zijn: een kleine klant, rechtszaken, voorraden die geen levering van bestellingen toelaten of een eventuele kennelijke fout in de beschrijving of prijs van het product. Deze lijst is niet exhaustief. Alleen juridisch bekwame personen kunnen op de website een bestelling plaatsen.

3. Prijsinformatie

Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW en andere belastingen. Deze prijzen kunnen op elk moment worden aangepast en zijn in dat geval niet inclusief leveringskosten. De door de klant betaalde prijzen zijn de prijzen die vermeld staan in de bevestigingsmail, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing.

De foto's en andere illustraties die de producten voorstellen hebben geen bindende kracht en kunnen producten of elementen voorstellen die niet in de aangegeven prijs zijn inbegrepen.

4. Leveringsvoorwaarden

Kami Basics levert zijn producten in België en Europa. De normale levertijd is 5 tot 10 werkdagen (met uitzondering van elke andere indicatie op de website) en wordt slechts als schatting gegeven. Noch Kami Basics, noch de transporteur kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid of de vertraging in de levering in geval van onvoorziene en toevallige gebeurtenissen, slechte weersomstandigheden of onnauwkeurigheid van het leveringsadres. In geval van niet-naleving kan Kami Basics niet gehouden worden tot enige schadevergoeding.

In geval van vertraging, schade, diefstal, enz. kan de klant enkel de transporteur vervolgen.

Indien de klant niet aanwezig is op de dag van de levering, zal een bericht worden achtergelaten van de transporteur, met het adres van het postkantoor waar het pakket gedurende 15 dagen beschikbaar zal zijn.

De klant is verantwoordelijk voor het controleren van de voorwaarden van de verpakking en de inhoud op het moment van de levering. In geval van klachten over een mogelijk defect of enig teken van verslechtering (ontbrekend product, beschadigde verpakking, gebroken product,...) dient de klant zijn opmerkingen, vergezeld van een foto, in eerste instantie per e-mail te melden aan de klantendienst info@kamistore.com in de volgende twee dagen.

5. Betalingsvoorwaarden

De website www.kamistore.com is onderworpen aan een van de meest efficiënte beveiligingssystemen op dit moment en maakt een optimale bescherming van alle gevoelige gegevens in verband met betaalmiddelen mogelijk. Kami Basics zal nooit toegang hebben tot vertrouwelijke informatie over de bankrekening van de klant.

Het is aan te raden om de koper ook een telefoonnummer mee te delen waar hij gemakkelijk te bereiken is.

6. Verantwoordelijkheid

Kami Basics kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een verkeerd gebruik van de producten of voor mogelijke wijzigingen van de producten die door de fabrikant worden gerealiseerd. De verantwoordelijkheid van Kami Basics is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan niet worden ingeroepen voor eenvoudige fouten die ondanks de aandacht voor de presentatie van de producten hadden kunnen bestaan. Kami Basics zal nooit verantwoordelijk zijn voor indirecte schade of het volgen van een schade die niet te voorzien was op het moment van de bestelling. Noch de foto's, illustraties, noch de documentatie van de producten zijn bindend voor Kami Basics. Dit is slechts indicatieve informatie. De klant verbindt zich ertoe om de productaankondiging die door de fabrikanten op of in het product wordt gegeven, zorgvuldig te lezen.

7. Persoonlijke gegevens

Kami Basics respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 zoals herzien op de verwerking van persoonsgegevens. De klant heeft recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die hem aanbelangen door contact op te nemen met Kami Basics.

Kami Basics verbindt zich ertoe de contactgegevens van haar klanten niet mee te delen aan derden zonder zijn of haar toestemming.

8. Intellectueel eigendom

De naam en het logo van Kami Basics zoals die van de ondernemingen die op de website worden vermeld, zijn namen en merken die beschermd zijn. De intellectuele rechten verbonden aan de website zijn het exclusieve intellectuele eigendom van Kami Basics of van haar medecontractanten. De informatie op de website mag niet openbaar worden gemaakt, gereproduceerd of gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kami Basics, behoudens voor strikt persoonlijk gebruik.

9. Bewijs

E-mails en automatische registratiesystemen van de website worden gebruikt als bewijs voor bijvoorbeeld de orderdata en de bestelinhoud.

10. Rechtregels

De huidige online verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Partijen zullen voorafgaand aan elke controversiële actie streven naar een minnelijke schikking. Het zoeken naar de minnelijke schikking onderbreekt de 'korte' vertraging van de wettelijke garantie niet.

Elk geschil of elke betwisting valt uitsluitend onder de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.
U bent succesvol ingeschreven!
Deze e-mail is reeds geregistreerd