Een werknemer in dienst nemen: een goed of slecht idee?


U staat op het punt uw biologische winkel te openen, of bent onlangs al opengegaan.

De zaak draait goed, u heeft klanten en alles lijkt vlot te verlopen, maar u moet nu een keuze maken: moet u werknemers in dienst nemen om u te helpen of niet?


Dat is het onderwerp dat we vandaag gaan bespreken.


Ik geef u eerst de voor- en nadelen van het in dienst nemen van een werknemer en vervolgens overloop ik een reeks factoren waarmee u rekening moet houden bij deze belangrijke beslissing voor uw bedrijf.


Als de beslissing dan genomen is, zal ik u een stapsgewijs proces geven om zo efficiënt mogelijk aan te werven en teleurstellingen te voorkomen. Daar gaan we dan!


Voor- en nadelen van het in dienst nemen van een werknemer

De voordelen van iemand in dienst nemen voor uw biologische winkel


Er zijn veel voordelen verbonden aan het inhuren van personeel om u te helpen met uw biologische winkel.


Ten eerste voor uw klanten: een groter team zorgt voor een betere ervaring voor uw klanten in de winkel. De klanten zullen zo bijvoorbeeld:

 • minder lang moeten wachten aan de kassa,

 • met een minder overwerkt/gestresseerd team in contact komen,

 • kunnen profiteren van ruimere openingsuren,

 • kunnen winkelen in een winkel waar alles netjes en opgeruimd is, ...


Met meer dan één persoon (of zelfs twee, in plaats van slechts één) kunnen ook taken worden verdeeld en kan worden vermeden dat één persoon voortdurend van de ene opdracht naar de andere moet overschakelen (wat een bron van stress en vermoeidheid is).


Zoals al eerder gezegd kunt u met een werknemer uw biologische winkel langer open houden, wat comfortabeler is voor uw klanten en ook uw omzet verhoogt. Een klant die zich voor uw winkel bevindt en beseft dat u gesloten bent zou immers ontmoedigd kunnen raken en elders gaan winkelen.


Om de ontwikkeling van uw bedrijf te bevorderen zal een werknemer in de winkel u toelaten tijd vrij te maken om bijvoorbeeld nieuwe aanbiedingen te bedenken en te lanceren: of het nu gaat om de productregistratie van nieuwe producten, de lancering van een nieuwe winkel of een aanbieding voor bedrijven of lokale overheden.


Op het persoonlijke vlak, als projecteigenaar, geeft het inhuren van een werknemer u zuurstof op alle niveaus:

 • meer vrije tijd voor u en uw gezin,

 • een meer gelijkmatig verdeelde werklast,

 • dus minder stress en meer beschikbare energie.

Het is een virtueuze cirkel!


Ten slotte weet u ongetwijfeld dat het runnen van een kleine onderneming, ongeacht de activiteit ervan, veel "niet-productieve" tijd vergt: het beheren van uw boekhouding, uw communicatie en marketing, het plaatsen van bestellingen bij leveranciers, enz.


Alle tijd die u bespaart met de hulp van een werknemer helpt u om uw bedrijf beter te beheren, van A tot Z.


De nadelen van het aanwerven

Het nadeel dat onmiddellijk in het oog springt is het loon van de werknemer en de daaraan verbonden sociale en werkgeverslasten. Dit kost uw bedrijf gewoon geld.


Voor een biologische winkel zal het loon van de werknemer echter meestal schommelen rond het minimumloon of iets daarboven, wat een loon is dat vaak gepaard gaat met een laag bedrag aan lasten.


Tijdens deze periode van economische crisis hebben de meeste Europese landen bovendien ook aanwervingssteun ingevoerd voor jongeren, ouderen, gehandicapten, mensen met een werk-studiecontract, enz. Door u te informeren over deze regelingen kan u vaak de financiële kosten om iemand aan te werven beperken.


Vergeet ook niet dat de directe kosten van een werknemer niet de enige bron van uitgaven zijn. U moet nadenken over de totale kosten, inclusief de kosten om uw boekhouder (of andere dienstverlener) te laten helpen bij:

 • het vervullen van de administratieve formaliteiten,

 • het opstellen van de arbeidsovereenkomst,

 • het opstellen van de maandelijkse loonlijsten,

 • het beheren van onderlinge of aanvullende ziektekosten bij verzekeringsmaatschappijen enz.


Uw werknemer zal ook winkeluitrusting nodig hebben (bv. een werkschort in de kleuren van uw winkel), evenals verfrissingen, toiletartikelen, misschien maaltijdcheques, enz. Dit alles kan extra uitgaven betekenen.


Er zijn nog andere nadelen aan het in dienst nemen van een werknemer:

 • er zijn betaalde vakanties en feestdagen: als manager van een bedrijf werkt u de hele tijd een beetje door, zozeer zelfs dat u vergeet dat een werknemer niet hetzelfde doet :). Bovendien valt de vakantie van de werknemer vaak op een moment dat u zelf wat rust zou willen nemen!

 • een werknemer kan helaas ook van gedachten veranderen en na enkele weken of maanden vertrekken: alle inspanningen zijn dan (enigszins) tevergeefs geweest,

 • de werknemer heeft misschien niet de vereiste vaardigheden of motivatie, wat problemen in de winkel kan veroorzaken en waardoor u hem zelfs gaat moeten dwingen om te vertrekken, wat altijd een moeilijke beslissing is.


De belangrijkste factoren om uw beslissing te nemen

De hierboven opgesomde voor- en nadelen kunnen de basis vormen van een lijst met belangrijke vragen die u zichzelf kunt stellen, om u zo te helpen beslissen of u al dan niet iemand in dienst gaat nemen:

 1. Heeft uw team versterking nodig? Is er regelmatig te veel werk waardoor u uw klanten niet goed kan bedienen?

 2. Bent u het beu om "alles alleen te moeten doen"?

 3. Heeft u de ambitie om na te denken over andere projecten en aanbiedingen om uw activiteit te ontwikkelen?

 4. met de hulp van uw boekhouder: beschikt u over de financiële draagkracht om personeel in dienst te nemen? Indien niet voltijds, misschien dan wel deeltijds?

 5. Kunt u genieten van financiële steun voor werkgelegenheid?

 6. Heeft u een efficiënt aanwervingsproces om de kans te vergroten dat u DE witte raaf aanneemt? :)


Ik denk dat dit laatste punt heel belangrijk is. Rekruteren is een vak, en dankzij wat lessen van de beste rekruteerders kunnen we de aanwerving van uitstekende werknemers vergemakkelijken!


Hoe neem ik de beste werknemer voor mijn winkel aan?

Zoals ik al zei, iemand aanwerven is een proces en het moet goed gebeuren, van begin tot einde. Het is niet gewoon iemand in het team nemen en hopen op het beste!


Om de juiste werknemer aan te nemen moet u een aantal stappen volgen die ik hieronder zal aangeven.


Stap 1: de missie van de werknemer definiëren

Het is van essentieel belang zorgvuldig na te denken over de algemene opdracht van de werknemer en de details van de taken die hij zal moeten vervullen.


Dit is belangrijk voor u, om uw verwachtingen en behoeften duidelijk te maken, maar ook voor de kandidaten, zodat zij precies weten wat er van hen wordt verwacht.


Vergeet niet alle taken op te sommen, zelfs de meest alledaagse. Als u wilt dat de werknemer doelstellingen en daaraan verbonden bonussen heeft (bijvoorbeeld een percentage van de verkoop), schrijf deze dan ook op. In de arbeidscontracten die ik voor mijn eigen bulk kruidenierswinkel moest maken stonden een vijftiental specifieke taken vermeld, zoals:

 • helpen bij de verkoop in de winkel en het onthaal van de klanten,

 • keukengerei en recipiënten schoonmaken,

 • leveranciers verwelkomen en leveringen in de opslagplaats plaatsen,

 • meewerken aan het schoonmaken van de winkel op het einde van de dag,

 • de producten in de rekken leggen,

 • enz.


Hoe beter de werknemer zich dagelijks kan inleven in zijn toekomstige job, hoe groter de kans dat u de juiste persoon kiest.


Stap 2: de werkaanbieding opstellen en verspreiden

Stel op basis van deze opdracht en de uit te voeren taken een vacature op die idealiter volgende zaken beschrijft:

 1. uw onderneming, haar doel (of missie: bijvoorbeeld het bevorderen van de ontwikkeling van biologische producten) en uw waarden

 2. de uit te voeren taken

 3. het gezochte profiel

 4. de loon- en arbeidsvoorwaarden

 5. de persoon met wie contact moet worden opgenomen en de contactgegevens.

De jobadvertentie maakt integraal deel uit van uw bedrijfscommunicatie: ze moet toekomstige kandidaten echt warm maken om bij u te komen werken!


Ik kan het belang van een goede rekrutering niet genoeg benadrukken: uw toekomstige werknemers zullen dagelijks het imago van uw bedrijf uitdragen en de relaties belichamen die u met uw klanten heeft!


U kunt uw vacature dan op internet plaatsen, bijvoorbeeld op Indeed, wat in mijn ervaring een zeer goed platform is, of ook op LinkedIn.


Stap 3: kandidaten selecteren en aanwerven

U zal vervolgens sollicitaties ontvangen. Het doel is de kandidaten met het beste profiel te identificeren op een globale manier.


U kunt uw eigen lijst van criteria opstellen en deze naar eigen inzicht afwegen, bijvoorbeeld:

 • ervaring in de detailhandel,

 • aangetoonde belangstelling voor het type product (bijv. biologisch),

 • extra vaardigheden die nuttig kunnen zijn,

 • enz.


Mijn advies is om op alle sollicitaties te reageren, wat uw beslissing ook is: voor een lokaal bedrijf kunnen kandidaten vaak ook toekomstige klanten zijn, vergeet dat niet :)


Zodra u kandidaten heeft geselecteerd is het tijd om hen te rekruteren, te ontmoeten en met hen te praten. In dit stadium is het ideaal om zoveel mogelijk te praten over concrete zaken die verband houden met het werk dat moet worden gedaan. Het stellen van strikvragen lijkt me niet interessant. Het kan echter interessant zijn om de kandidaat naar uw winkel te laten komen en naar zijn mening te vragen over hoe hij een bepaalde situatie in de winkel zou aanpakken. Dit is een heel goede manier om te begrijpen hoe de persoon denkt en mogelijk zou werken als u hem in dienst neemt.


Stap 4: de werknemer integreren en opleiden

Uw keuze is gemaakt, u heeft de functie aangeboden aan een kandidaat die deze heeft aanvaard.


Uw boekhouder heeft de administratieve aspecten voor u afgehandeld en de kandidaat begint in uw bedrijf te werken.


Het werk is nog niet gedaan: een werknemer moet zich welkom voelen in zijn bedrijf, dus u moet hem integreren en hem het gevoel geven dat hij welkom is. U kan bijvoorbeeld besluiten om als team iets te gaan drinken of een welkomstvergadering met het team te organiseren.


U moet hem alle sleutels in handen te geven om te slagen in zijn opdrachten en dit vereist een opleiding in een ontspannen en welwillende sfeer.


Stap 5: het welzijn en de motivatie van de werknemer waarborgen

Om ervoor te zorgen dat uw werknemers echte steunpilaren blijven waarop u kan rekenen moet u ook aan hun welzijn en motivatie op lange termijn denken.


Dit vereist een voortdurende inspanning om met de werknemers van gedachten te wisselen, rekening te houden met hun standpunten, verwachtingen en behoeften, enz.


Om het thema rond de beslissing om een werknemer aan te werven voor uw biologische winkel af te ronden: als u de financiële middelen heeft en u heeft een goed geïdentificeerde behoefte, dan kan het een echte verademing zijn voor uzelf en uw zaak.


Let er echter wel op dat het aanwerven een echt project is dat niet op een geïmproviseerde manier kan worden gedaan.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'alle cookies toestaan' om u de allerbeste ervaring te geven. Klik a.u.b. op Cookies accepteren om de site verder te gebruiken.